Kan du se snøskredet?

Våre damer gjør
når som helst, i alt vær!

...Dag og natt 24/7...

Alt i en online platform:
WAC.3®

Med fjernstyrte systemer kan man utløse skred ved lite eller ingen sikt, som i dårlig vær eller om natten. For å kunne verifisere resultatet, vil det kunne være behov for detekteringssystemer som er uavhengig av siktforholdene. Detekteringssystemene vil også kunne samle generell informasjon om skredaktivitet, noe som gir viktig informasjon for skredvarsling. Det er også mulig å registrere naturlig utløste skred som kan utløse alarmer og sperre veien med trafikklys.

Teknologiske fremskritt de siste årene har ført til overvåknings- og alarmsystemer som er svært pålitelige med lite behov for vedlikehold.

Vi tilbyr forskjellige systemer for skreddetektering. Anlegg for spesifikk og presis overvåkning av enkelte skredbaner (LARA®), systemer for ren verifisering av snøskredkontroll, montert på eller ved snøskredtårnet eller kabelbanen(SARA®) og overvåkning av større områder fra et sentralt sted (IDA®).

Dataene fra detekteringssystemene vises på den nye brukerportalen WAC.3®, som dermed gir et svært oversiktlig bilde.

detektion-wyssen_klein

Overvåkning av store områder for verifisering av naturlige skred og kontrollert utløste skred samt tidlig varsling ved økende skredaktivitet.

Pålitelig og nøyaktig overvåkning av naturlig- eller kontrollert utløste snøskred fra enkeltstående eller flere skredbaner ved siden av hverandre. Med alarmfunksjoner.

Radar som overvåker skredbanen under et snøskredtårn. Brukes til verifisiering av skred i forbindelse med snøskredkontroll.

For å sikre at det ikke befinner seg personer i fareområdet ved fjernstyrt snøskredkontroll om natten eller når det er dårlig sikt.

KATEGORI KONTROLLERT SKREDUTLØSNING ALARM- OG LYSANLEGG SKREDVARSEL
Detekteringssystem Verifisering av sprengningsresultat Stenging av veien ved hendelse Verifisering Skredprognose (og forvarsel)
GINA® Geofon bra svært bra mulig
IDA® detektering med infralyd avhengig av avstand I.R. svært bra
SARA® kortrekkende skredradar svært bra I.R. mulig
LARA® langtrekkende skredradar bra svært bra mulig
Mekaniske systemer: utløsersnorer, tau med pendel svært bra
Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK