Den siste vinteren ble forskjellige teknologier for snøskred- og persondetektering tatt i bruk i samarbeid med ulike partnere.

LARA – Long Range Avalanche Radar til overvåkning av skredutløsning i avstand på opptil 2 km. Et av disse systemene med dopplerradar er installert i Engadin for å kontrollere resultatet av fjernstyrte sprengninger.

SARA – Short Range Avalanche Radar med en detekteringsrekkevidde på ca. 300 m installeres rett på snøskredtårnet. I fjor vinter ble det installert et anlegg i Mischabel i Saas Fee og Wilerbach i Blitzingen i Goms. Begge systemene har detektert og varslet skred.

IDA – 4 anlegg med skreddetektering med infralyd (Infraschall Detection of Avalanches) ble installert i Sveits og to i Norge. Alt etter skredtype og bevegelseshastighet frembringer snøskred infralydsignaler. Dette brukes til å detektere snøskred.

PETRA – En radar til detektering av mennesker (People Tracking Radar) ble installert i Val Bever i Engadin. Hensikten var å sikre at det ikke oppholdt seg personer i fareområdet for sprengningen før den fant sted. PETRA har også blitt tatt i bruk i skiområdet i Zermatt, der man vil sikre seg at det ikke finnes skiløpere eller turgjengere i de snøskredutsatte områdene under de fjernstyrte snøskredtårnene. Dette anlegget skal kommende sesong utvides med installasjon av flere radarer.

Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK