Med den nye nettbaserte brukerportalen WAC.3 setter Wyssen en ny teknisk standard. Men også maskin varen, styringen i snøskredtårnet, er nyutviklet. Etter en utviklingsperiode på nesten to år har det lyktes å tilby et svært driftssikkert og brukervennlig system.

Takket være forbindelsen over mobiltelefonnettet (alternativ og reserveløsning også radio) blir anleggene overvåket døgnet rundt. Det muliggjør forebyggende feilsøking. Wyssen snøskredtårn ble allerede tidligere ansett som det mest driftssikre systemet for forebyggende snøskredkontroll, og takket være denne muligheten blir det nå enda mer driftssikkert. I dag kan vi kontakte kundene før det foreligger et problem.

Muligheten for å utføre snøskredkontroll på flere snøskredtårn samtidig, fører til stor tidsbesparelse. Dette er en stor fordel spesielt for sikring av viktige trafikkårer. Når man skal utløse skred ovenfor en jernbanelinje, er det ofte bare kort tid til rådighet. Konseptet samt de enkelte komponentene inkludert risikoanalyse, er i en omfangsrik TÜV-rapportvurdert og ansett som positive.

Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK