På det årlige møtet til det kanadiske Departementet for Transport og Infrastruktur (MoTI) (tilsvarende Veidirektoratet i Norge), fikk Wyssen Avalanche Control tildelt en annerkjennende pris for godt utført arbeid innen spesialisert anleggsarbeid i 3 Valley Gap-prosjektet. Til tross for et svært krevende anleggsområde rett ovenfor hovedveien og generelt utfordrende arbeids forhold, ble prosjektet gjennomført innen tidsfristen og innenfor budsjettrammene. Anlegget har vært i full drift siden vinteren 2017/18, og veien er nå mindre stengt og sikkerheten til brøytemannskapene har økt.

 

 

Dedikerte skikjørere kaller den «Pudderveien». Langs den Trans-Kanadiske hovedveien, i hjertet av Rocky Mountains, ligger noen av de mest anerkjente skistedene i landet. Det er en drømmevei for ski- og snowboardinteresserte, men det er også utfordringer med veistrekningen. Inntil nylig var strekningen mellom Salomon Arm og Banff, nærmere bestemt 3 Valley Gap og Rogers Pass, utsatt for hyppige stengninger som følge av snøskredfare. Tidligere var eneste mulighetene for å unngå ulykker enten å stenge veien, eller utføre snøskredkontroll med sprengning fra helikopter. Begge alternativene er kostbare og helikopterflyging er også svært væravhengig.

Prosjektene ved 3 Valley Gap og Rogers Pass

Siden 2016 har det kanadiske datterselskapet av sveitsiske Wyssen Avalanche Control installert snøskredtårn langs veien i området ved 3 Valley Gap og Rogers Pass i Glacier Nasjonalpark. Området er kjent for å være svært utsatt for snøskred. På oppdrag fra det kanadiske veidirektoratet, har det blitt satt opp 9 snøskredtårn fordelt på to ulike prosjekter. Fire tårn i 2016 og fem tårn i 2017. Nærheten til veien og stor fare for steinsprang gjorde dette prosjektet spesielt utfordrende, og arbeiderne utførte mye av arbeidet sikret med tau. De fire første tårnene som ble satt opp i 2016 reduserte stengningen av veien i dette området med over 50%. Ved at man ikke lenger har behov for snøskredkontroll ved hjelp av helikopterbombing, er også risikoen til disse mannskapene utsettes for blitt redusert.

I det andre prosjektet, ble det mellom juni og september 2017 satt opp fem snøskredtårn i områdene ved Rogers Pass. Der var det det kanadiske nasjonalparkvesenet som var byggherre for prosjektet.

 

Betydelig tidsbesparelse og økt sikkerhet

Forebyggende snøskredkontroll ved hjelp av snøskredtårn sikrer en høyere grad av sikkerhet enn tidligere benyttede metoder. Snøskred blir løst ut ved at man sender en kodet melding til kontrollsystemet i magasinet på tårnet, som inneholder sprengladninger. Ladningene kan bli individuelt sluppet ved hjelp av fjernkontroll, og ladningene blir hengende i en forhåndsbestemt høyde over snødekket. Etter en tidsforsinkelse detoneres ladningen. For lading og vedlikehold av magasinene blir disse løftet opp og ned ved hjelp av helikopter. Hele prosessen foregår uten hjelp av mannskap i snøskredtårnet.

Fordelene med det nye systemet er store. Tiden som ble brukt på snøskredkontroll er redusert fra en time inkludert helikopterflyging, til fem minutter. Skred kan utløses uavhengig av tid på døgnet og værforhold. Dette muliggjør en raskere og mer effektiv utførelse av snøskredkontroll og mindre bruk av ressurser.

Positive tilbakemeldinger fra lokale innbyggere og turistbedriftene

Responsen fra de lokale innbyggerne viser at begge prosjektene blir sett på som stor forbedring for veisikkerheten i området. «Tilbakemeldingen fra folk i Revelstoke var ekstremt positive» sier Walter Steinkogler, som er ansvarlig for det kanadiske markedet i Wyssen Avalanche Control AG. «De forteller oss stadig hvor viktig det er for dem at denne løsningen har blitt en realitet.» Revelstoke har ofte blitt referert til som «Revel-stuck» på grunn av de hyppige veistengningene. Denne spøken har nå mistet sin mening. Turistbedriftene i området er svært fornøyde med utviklingen. «Den transkanadiske hovedveien er den viktigste måten å få turistene frem til skidestinasjonene og heliski-operatørene. Det er viktig for oss å kunne gjennomføre skiturene våre innen de tidsrammene vi har satt. Dette kan nå gjennomføres på grunn av avansert snøskredsikring.» sier Pia Stumböck fra Stumböck Club, den ledende tyske reisebyrået innen skiturer.

Global News Report Nov. 2016: http://globalnews.ca/news/3058550/avalanche-control-technology-to-shorten-trans-canada-closures/

Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK