Snøskredsikring i Norge

I Norge har snøskredsikring betydd at man oppførte permanente konstruksjoner i form av tunneler, voller eller gallerier. Disse tiltakene er svært effektive, men investeringskostnadene og de løpende utgiftene er svært høye. Også naturinngrepene er store. Aktive tiltak som f.eks. forebyggende snøskredkontroll er noe Statens vegvesen i Norge bare har brukt i enkelte tilfeller, hovedsakelig ved hjelp av taubaner med sprengstoff. Ingen av disse stedene har hatt en kontinuerlig skredsikringstjeneste til å drifte anleggene.

Test av Wyssen snøskredtårn på Fv. 53 Tyin – Årdal
I 2010 besluttet Statens vegvesen å teste et fjernstyrt snøskredtårn langs veien mellom Tyin i Oppland og Årdal i Sogn og Fjordane. Et Wyssen snøskredtårn ble installert i en av de mange skredbanene langs veien. Dette ble gjort for å finne ut om systemet ville fungere under tøffe vinterforhold med sterk vind, svært lave temperaturer og lite dagslys.

I løpet av de to testtårnene ble alle sprengladningene avfyrt og 12 snøskred ble utløst. I tillegg klarte systemet å komme seg nesten uskadd gjennom orkanen Dagmar i desember 2011, der kun vindgeneratoren ble noe ødelagt. Dermed var det ikke lenger mulig å lade batteriet fordi dagslyset på denne årstiden fremdeles var for svakt for solcellepanelet. I denne perioden gikk det et naturlig snøskred som nådde veien. Denne hendelsen viste at forebyggende snøskredkontroll har stor betydning i dette området. I slutten av januar var det igjen nok sollys til at solcellepanelene klarte å lade opp batteriet i tilstrekkelig grad. I mellomtiden ble det testet en mer robust vindgenerator, som nå blir brukt i Norge.

Det største problemet i testfasen var at personen som hadde ansvar for å løse ut skred, var stasjonert i Bergen, 250 km fra testområdet. Dermed var det ikke mulig å opprettholde en kontinuerlig og vellykket skredsikringstjeneste. En av de viktigste erfaringene fra prosjektet var derfor at en lokal skredsikringstjeneste er helt nødvendig når fjernstyrte systemer skal brukes til forebyggende snøskredkontrollsikring av veier.

NO-Tyin (57)

Økonomi og kostnads-/nytteanalyse

På den aktuelle veien er trafikkfrekvensen svært lav med et gjennomsnitt på 300 kjøretøy per døgn. Likevel er veien svært viktig for Årdal kommune og de lokale bedriftene som Hydro Aluminium. Hoved forbindelsen til Årdal i retning vestover mot Lærdal, er også utsatt for mange skred og steinsprang. Når denne veien må stenges, er Fv. 53 over Tyin det eneste alternativet. I tillegg er det mange hytter i traktene rundt Tyin, og disse benyttes flittig om vinteren.

For de opprinnelig planlagte sikringstiltakene, tunnel og omlegging av veien, ble det regnet med investeringskostnader på ca. 500 millioner nkr. Statens vegvesen beregnet at kostnadene ved bruk av systemer til fjernstyrte sprengningsanlegg for forebyggende snøskredkontroll ville ligge ca. 95 % lavere. Erfaringene fra testprosjektet bekreftet at en lokal skredsikringstjeneste er uunnværlig.

Som følge av den lave trafikkfrekvensen ble det utført en kostnads-/nytteanalyse av SINTEF. Det opprinnelige prosjektet med tunnel og omlegging av veien (alternativ 1) ble sammenlignet med installasjon av 13 snøskredtårn (alternativ 2). Resultatet viste at i løpet av levetiden på 40 år ville alternativ 1 få en negativ kostnads-/nytteverdi på over 350 millioner nkr. I det samme tidsrommet viser alternativ 2 en positiv kostnads-/nytteverdi på knapt 70 millioner nkr. Deretter ble investerings- og driftskostnadene for begge variantene vurdert ut ifra den sosialøkonomiske nytten med tanke på å redusere antall stengningsdøgn av veien.

Offentlig anbudsinnbydelse for fjernstyrte snøskredtårn

I januar 2016 sendte Statens vegvesen ut en anbudsinnbydelse på 13 fjernstyrte snøskredtårn inkludert 5 års vedlikehold, feilsøkingstjeneste og levering av sprengladningene. Tilbyderne ble også oppfordret til å presentere et konsept for den operasjonelle skredsikringstjenesten. Det skulle vektlegges 70 % på prisen og 30 % på kvalitetskriterier.

Når det gjelder kvalitetskriteriene, måtte tilbyderne beskrive ulike aspekter, f.eks. inngrep i miljøet, brukergrensesnitt, forventet levetid, tilgjengelighet for feilsøking og etterfylling av sprengladninger, behovet for ekstern strømforsyning og mye mer.

WAC3NO1

For å vise effekten til snøskredtårnene, laget Wyssen en visibilitetsanalyse for alle 13 plasseringssteder. Dette viste det forventede virkeområdet for alle anleggene og at noen områder ble dekket av to anlegg. Etter kontraktsinngåelse ble visibilitetsanalysen brukt for å optimalisere plasseringen av anleggene for å få best mulig effekt av de planlagte anleggene. Det ble også vurdert som nødvendig med et 14. tårn på strekningen.

UP9-12

Byggearbeider

Byggearbeidene for fundamentene vil begynte i juli 2016 og var ferdigstilt i slutten av august. Wyssen snøskredtårn ble montert i september/oktober og anleggene ble satt i drift 1. desember 2016.

Driftsfasen

Som underleverandør til Statens Vegvesen har Wyssen Norge sørget for daglig skredvarsling og gjennomføring av snøskredkontroll på veistrekningen gjennom vinteren 2016/17. Det var ingen naturlig utløste skred på vei mens veien var åpen for ferdsel i løpet av vinteren. Stengning på grunn av skredfare har også blitt sterkt redusert betydelig denne vinteren, og sikkerheten for brøytemannskapene og reisende har økt betraktelig.

Related Projects
Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK