Sikring av skiområdet Samnaun

Samnaun Logo klein
Sprengmast-Samnaun-Slideshow

Samnaun skiområde

Bergbahnen Samnaun AG har vært kunde helt fra starten. Allerede i 2001 bestemte Samnaun seg for å installere Wyssens snøskredtårn for å sikre skiløypene sine. Snart fulgte kommunen eksempelet for å sikre
veier og bebyggelse. Ved hjelp av Wyssen snøskredtårn får de størst mulig sikkerhet for gjester og innbyggere uten fare for personalet. Frem til i dag er det installert ca. 70 anlegg i regionen. Også Ischgl har bestemt seg for dette systemet som følge av de gode erfaringene i Samnaun. Her står nå også over 50 av Wyssens snøskredtårn og sikrer skiløyper og veier.
Snøskredsikringen i skiområdet fungerer helt optimalt. Etter at det har falt nysnø eller vinden har ført til betydelig pålagring av snø i løsneområdene, begynner skredsikringsgruppa sprengningsarbeidene i området allerede kl. 5 om morgenen. I løpet av ca. 30 minutter kan alle de 70 snøskredtårnene i skiområdet og kommunen bli utløst, slik at løypemannskapene senest kl. 6 om morgenen kan begynne å preparere løypene uten fare for snøskred. De som kjører maskinene, gir tilbakemeldinger mens de arbeider om antallet og størrelsen på de utløste skredene. Dette er verdifull tilleggsinformasjon som
hjelper skredsikringsgruppa med å verifisere vurderingene av skredfaren eller om nødvendig å justere skredvarselet. Med hele settet av de øvrige opplysningene fra skredvarsel, værstasjoner, observasjoner, snøprofiler osv. blir det så tatt en beslutning om hva som skal skje videre.
Takket være det profesjonelle arbeidet og innsatsen til de ansvarlige i skredsikringsgruppa oppnås det høy grad av sikkerhet mot skred for gjestene i skiområdet. Pålitelige fjernstyrte anlegg bidrar til å nå dette målet raskere, mer effektivt og uten at personalet selv må utsette seg for skredfarlige områder.

Skredsikringstjenesten til Bergbahnen Samnaun AG og Samnaum kommunes snøskredtjeneste har et svært tett samarbeid. For eksempel har Bergbahnen Samnaun AG og kommunen felles sommerlagring av magasinene. Også vedlikeholdsarbeidene utføres i fellesskap.

Samnaun kommune har snøskredtårn for å sikre veier og bebyggelse. Sprengning over boområder for å utløse snøskred er et tema som er svært omstridt blant fagfolk. Meningene går i vidt forskjellige retninger. Planleggingen for et sikringskonsept med snøskredkontroll for boområder må være svært godt fundamentert og foretas av anerkjente fagfolk. Det sveitsiske miljødepartementet BAFU utgav i 2009 en veiledning med tittelen «Künstliche Lawinenauslösung oberhalb von Siedlungen» (dvs. kontrollert utløsning av snøskred ovenfor boområder). Denne kan lastes ned.

Utdrag fra veiledningen: «I de sveitsiske Alpene blir snøskred ofte utløst på kontrollert måte for å sikre skiområder, veier og jernbane. Dette tiltaket er et verdifullt bidrag til sikkerhet mot snøskred. Bruken av kontrollert utløsning av snøskred kan i disse tilfellene skje uten å sette de menneskene og materielle verdiene som skal beskyttes, i fare.
Transportanleggene stanser driften midlertidig, farlige områder blir avsperret og evakuert.»

Mer problematisk er derimot kontrollert utløsning av snøskred ovenfor boområder. Avsperring og evakuering av personer er vanskeligere, særlig når det er nødvendig flere ganger hver vinter. Det er heller ikke mulig alltid å garantere sikring for boliger og infrastruktur i skredbanen. Snøskredkontroll i forbindelse med boligområder bør derfor brukes med stor tilbakeholdenhet og forsiktighet. Det finnes velbegrunnede tilfeller der et slikt tiltak er forsvarlig. Det blir også allerede praktisert på forskjellige steder i Sveits. …

Denne veiledningen … omtaler relevante sikkerhetsaspekter som må avklares og vurderes samt kriteriene som må brukes til dette. … vurderingen av dette tiltaket undersøkes via en sakkyndig uttalelse fra en ekspert. Hvis eksperten bruker denne veiledningen, har han garanti for at metoden hans tilsvarer det nyeste på kunnskapsområdet. En første versjon av denne veiledningen ble utprøvd i landskapet Davos med finansiell bistand fra kantonen Graubünden samt i kantonen Wallis. Disse testene viste at veiledningen er nyttig. De gav i tillegg verdifulle tilbakemeldinger for den foreliggende utgaven. I det nevnte området der veiledningen ble utprøvd, dreier det seg om stedet Frauentobel ved Davos. Der har det siden 2010 stått fire snøskredtårn fra Wyssen. Disse har vært i bruk med stort hell.

PizOt4.22
Related Projects
Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK