Sikring av Silvretta-veien med snøskredradar og snøskredtårn Farlig vei i Tirol  (Film)

Gefährdete Strasse in Tirol (Movie)

Paznauntal. Silvretta-veien, som er en riksvei med betegnelsen B 188 (Tirol, Østerrike), går vest for Ischgl gjennom to snøskredbaner (Grosstal og Hoher Zug) og i utsatt terreng øst for Kappl. Hvert år måtte den kritiske veiforbindelsen ofte stenges, og dette førte til store problemer med forsyningene til stedene i Paznauntal.

Hvordan kan vi sikre mot snøskred?

For å sikre denne kritiske veien ble det i et pilotprosjekt installert en snøskredradar i kombinasjon med syv snøskredtårn. Fem snøskredtårn ble installert i løsneområdet for «Grosstal-skredet» og to i løsneområdet for «Hoher Zug-skredet». Snøskredradaren er plassert i det motsatte henget og rettet mot løsneområdet for Grosstal-skredet i en avstand på 1800 meter. Den blir både brukt til å bekrefte fjernstyrt snøskredkontroll
av et snøskred og til å detektere naturlig utløste skred. Den er også en vesentlig faktor når det skal tas beslutninger i skredsikringsgruppa om åpning eller stenging av veien. Før radaren ble tatt i bruk, måtte det innhentes data fra flere skred for å tilpasse parameterne for radarens automatiske alarm til det aktuelle området. Etter denne justeringen av parameterne og noen ekstra lokaliseringer er radaren kalibrert og klar til bruk. Radaren detekterer både snøskred som utløses ved snøskredkontroll, og naturlig utløste skred. Et alarmsignal sendes til sentralen og innleder den tilsvarende prosedyren. Den kompakte konstruksjonen og den uavhengige strømforsyningen muliggjør pålitelig drift.

Det samme konseptet med tre snøskredtårn og en snøskredradar er også installert i Kappl for å beskytte mot Ulmicherbachl-skredet.

Erfaringene har vist at man med kombinasjonen detektering og fjernstyrt utløsning av snøskred kan redusere stengningene på veien i betydelig grad. Wyssen snøskredtårn gjør det mulig å få en effektiv utløsning av snøskred med svært små inngrep i naturen. Radaren detekterer både naturlig utløste skred og skred utløst ved snøskredkontroll .

Silvretta Strasse

Bildet til venstre: Oversikt over «Grosstal»- og «Hoher Zug»-skredet med den farlige veien (Google Earth) Bildet til høyre: Utsikt fra radaren mot løsneområdet for Grosstal-skredet. Den røde sirkelen markerer det overvåkede området.

Silvretta Strasse 2

Sprengpunktene eller snøskredtårnene for Grosstal-skredet

Silvretta Strasse 3

Grosstal om vinteren

Related Projects
Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK