En kort historie om hvordan det i Samnaun ble gjenåpnet en skiløype som hadde vært stengt i årevis på grunn av manglende snø.

Bergbahnen Samnaun gjør alt de kan for å tilby gjestene en perfekt skiopplevelse. Det innebærer bygging av toppmoderne gondoler, komfortable restauranter og naturligvis perfekt preparerte løyper. Men naturligvis er også planleggingen av et skiområde, for eksempel bygging av skiløyper i terrenget, svært viktige faktorer for å få fornøyde gjester. Det er viktig hvor effektivt og enkelt brukerne kan bevege seg innenfor skiområdet og hvor attraktive skiløypene er. Like viktig er selvfølgelig gjestenes sikkerhet og dermed også tiltakene som iverksettes

for å håndtere naturfarer som snøskred.

For å bedre skiløypen ned i dalen ble det besluttet å gjenåpne en løype som hadde vært stengt i årevis på grunn av snømangel. Denne løypen lå i en sidedal og var lagt rett over et bekkefar. I de siste årene hadde det ikke falt nok naturlig snø til at steinene i bekkefaret ble tilstrekkelig dekt, slik at løypemaskinene kunne tråkke en løype.

Dermed ble det planlagt å legge en skiløype i henget ovenfor bekkefaret fordi det ville vært behov for altfor mye kunstig produsert snø over bekkefaret. Investerings- og driftskostnadene for et snøproduksjonsanlegg for slike store snømengder ville være for høye. Men også for den planlagte skiløypen i henget måtte det prosjekteres et snøproduksjonsanlegg. Det måtte også planlegges sikringsnett langs løypen for å sikre skiløpere mot utkjøring, og løypa måtte sikres mot skred med fjernstyrte snøskredtårn. De samlede investeringene ble anslått til ca. 3,5 millioner euro.

En av de ansatte i Bergbahnen Samnaun kom på en god idè hvor de kunne bruke snø utløst av snøskredtårn til å dekke over bekkefaret der den opprinnelige løypen gikk. Det var naturligvis et eksperiment fordi det ikke var mulig å forutsi om det ville bli utløst nok snø. Men det var verdt et forsøk fordi man uansett trengte et system til skredsikring for å ivareta sikkerheten til skiløperne.

Lawinensicherung Skiweg (1)
Lawinensicherung Skiweg (2)

Resultatet var overveldende. Selv om det den første vinteren etter installasjonen av snøskredtårnene falt mye mindre snø enn normalt, fungerte idéen perfekt. Effekten av de installerte snøskredtårnene fra Wyssen gjorde at det ble løst ut nok snø, til at det kunne fraktes til bekkefaret.
I tillegg ble naturligvis også snøskredfaren redusert.

I tillegg til den store økonomiske gevinsten hadde denne løsningen også miljømessige fordeler. Man unngikk å endre landskapsbildet fordi det verken ble nødvendig å lage skiløypen i henget, montere sikringsnett eller kjøpe snøproduksjonsanlegg. Og man sparte også store mengder energi og vannressurser på snøproduksjon.

Den økonomiske siden omfatter på den ene side naturligvis reduksjonen i investeringsbehovet med 3 millioner euro og på den annen side innsparing av de regelmessig påløpende drifts- og vedlikeholdskostnadene for snøproduksjonsanlegget.

Related Projects
Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK