Pålitelig, effektivt, sikkert og enkelt, Wyssen snøskredtårn LS12-5

Konstruksjon og funksjon

spm-beschriftet_no-freigestellt

For å løse et et snøskred blir det ved hjelp av WAC.3® sendt en kodet melding fra kommandosentralen til styringen av magasinet om å innlede til sprengning. Magasinet inneholder 12 klargjorte sprengladninger som kan slippes ut via fiernstyringen. Når sprengladningen faller ned, tennes to tennere. Etter en tidsforsinkelse detoneres sprengladningen. Ladningen blir hengende i en forhåndsinnstilt høyde over snødekket i et tau som løsner og faller ned etter sprengning. Ved etterfylling av sprengladninger blir hele magasinet løftet opp fra snøskredtårnet med helikopter og fløyret til et egnet sted, gjerne en stasjonsbygning eller et lager.

Last ned produktdataark (EN):

Download Foundation manual (EN):

Magasinet

Solcellepanelene er montert utvendig på magasinet sammen med antennen og en varsellampe. Beskyttet mot vær og vind inni kassen, finner vi slippmekanisme, elektronikk og 12 klargjorte sprengladninger. Den kompakte konstruksjonen gjør systemet svært driftssikkert.

magazinkasten-beschriftet

Ladningsbeholder

Sprengladningen består av to halve plastkapsler med forhåndsmontert anslagstenner SZ 83, som blir armert med 4-5 kg sprengstoff. Ladningen monteres av operatøren på stedet. Wyssen leverer plastkapsler og tausekk med opphengstau (7,5 m). Kunden kan kjøpe sprengstoffet og alle andre pyrotekniske elementer direkte fra de aktuelle leverandørene. Plasten i kapslene er laget av et biologisk nedbrytbart stoff.

Ladungsbehälter-Magazin

Effekt

Effektiv snøskredkontroll oppnås best ved detonering av en kraftig sprengladning på riktig sted, til riktig tid.

Fra operatørens synspunkt må et system for snøskredkontroll være svært driftssikkert og effektivt, samt enkelt å betjene og vedlikeholde. Installasjoner i høytliggende, alpint terreng må være så enkelt som mulig, og inngrepet må være skånsomt. Wyssen snøskredtårn oppfyller disse kravene på en god måte.

Minimal restrisiko takket være maksimaleffekt

 • Detonering av stor ladning (4-5 kg) over snødekket gir maksimal effekt over et område på opptil 260 m i diameter.
 • Det er bevist at sprengstoff med høyfrekvent, N-formet trykkbølge fører til best effekt, særlig i større avstand fra detoneringspunktet
 • Mulighet for å plassere systemet på et høyereliggende sted, samt høyt oppheng av ladningen gjør at det også oppstår en effekt på steder som ligger i skyggen av trykkbølgen (i korridorer, bak høyder i terrenget).
 • Utløsning av små snømengder er mulig, på grunn av god effekt og stor rekkevidde.
 • Svært god stabilitetstest for vurdering av den lokale skredfaren

Maksimal driftssikkerhet

 • Ingen kritiske og bevegelige deler er utsatt for vær og vind.
 • Strømforsyning via solceller eller vindgenerator gjør det ikke nødvendig med sårbare strømkabler i terrenget.

Reduserte stengningstid på grunn av rask gjennomføring, døgnet rundt i all slags vær

 • Fjernstyrte anlegg gjør at de kan brukes hele døgnet.
 • Muligheter for å utføre snøskredkontroll på flere tårn samtidig gjør systemet tidsbesparende.
 • Stengetiden reduseres som regel til maks. 30 minutter.
 • Rydding av skredmasser bortfaller vanligvis som følge av hyppig snøskredkontroll som fører til små skred.

Maksimal kostnadseffektivitet

 • Lave investerings- og driftskostnader sammenlignet med permanente byggverk til skredsikring som tunneler, skredvoller eller overbygg.
 • Svært lave driftskostnader på grunn av systemkonseptet
 • Skader på infrastruktur unngås som følge av utløsning av små skred
 • Samfunnsøkonomisk lønnsomt da stengningstiden pga. skredfare blir redusert

Høy sikkerhet for de ansatte

 • Fjernstyrt snøskredkontroll gjør at mannskap kan oppholde seg på sikker avstand
 • Sammensetning og armering av ladningene skjer på sikkert område
 • Flyttbare magasin gjør at service og vedlikehold kan utføres på egnet sted og ikke i terrenget

Svært miljøvennlig på grunn av minimalt naturinngrep

 • Bygging av fundament krever bare 1 m2
 • Kort byggetid i terrenget forenkler planlegging og iverksetting, samt fører til minimal slitasje
 • Sprengning over bakken hindrer skader på vegetasjonen
 • Tilbakeføring til det naturlige miljøet kan skje uten problemer

Funksjonsprinsipp Snøskredtårn (EN)

funktionsprinzip-spm_en

Tekniske data

Generell informasjon

Vekt av komplett magasin med ladninger ca. 600 kg
Mål magasin (L x B x H) 1600 mm x 1050 mm x 1200 mm
Mål snøskredtårn (H x Ø) 8000 mm x 300 mm
Tårnets helling 15° utover

Magasinkapasitet

Antall ladninger per magasin 12 Stk
Sprengstoff per ladning max. 5 kg

Mekanismene i magasinet

Drivverk Likestrømsmotor
Tid til å dreie én posisjon ca. 13 s
Utveksling girkasse Utveksling girkasse

Armering

Batteriet i magasinet får suplering av solcellepaneler og vindgenerator 12 V

Alt i en online platform

Brukerportalen Wyssen Avalanche Control Center WAC.3®

Den nyeste generasjonen programvare med tilsvarende maskinvare for styring, overvåkning og dataarkivering av Wyssen snøskredtårn LS12-5, detekteringssystemer og vaerstasjoner.

wac.3_en
wac.3-field

Fordeler

 • Enkel, nettbasert brukerplattform
 • Stedsuavhengig utførelse av snøskredkontroll med bruk av PC, smarttelefon eller nettbrett.
 • Mulighet for detonering av flere snøskredtårn på en gang er tidsbesparende.
 • Oversiktlig visning av skredtårn satt sammen etter skredsoner. Funksjoner som RACS, værdata, skreddeteksjon etc.
 • Tilgjengelig og oppdatert system takket være konstant overvåking av systemstatus og funksjoner (24/7)
 • Automatisk alarmering ved systemfeil
 • Automatisk dokumentasjon og arkivering av data til hjelp ved beslutningstaking, og benyttelse av innsamlet data
 • Mulighet for radiokommunikasjon sikrer forbindelse ved bortfall av nettverk.
 • Flere tilleggstjenester kan tilbys (f.eks. utendørs temperatur)

Video about operational avalanche control with WAC.3®

Last ned produktdataark :

NEW: WAC.3® Cockpit

the integration of all technologies, systems and information in one single platform.

module-en

Transport med helikopter

Magasinet blir transportert opp på tårnene ved hjelp av helikopter. Med den spesiallagde transportkroken som er festet til magasinene, kan piloten plassere magasinet på tårnet uten ytterligere bistand.

Magasinet vil automatisk innta riktig posisjon på tårnet. En sikkerhetssensor viser at magasinet er i posisjon og magasinet er da klart til bruk. Ved hjelp av GPS vil det vil vises umiddelbart på WAC.3 om magasinet er satt på rett tårn i terrenget. Er magasinet satt på feil tårn, vil ikke systemet bli aktivert.

Ved behov for å lade opp magasinene med nye sprengladninger, eller når det etter sesongslutt ikke lenger skal utføres snøskredkontroll, blir magasinet løftet ned av helikopter. Med den spesial lagde transportkroken til Wyssen kan piloten gjøre dette uten assistanse.

heliklinke
helikoptertransport

Tårn om vinteren med magasin

Mast-Winter

Tårn om sommeren uten magasin

Mast-Sommer 2

Sikkerhetsforskrifter

Personale

For å betjene anlegget og klargjøre ladningene er det bare tillatt å bruke personer som har offisielt godkjent sprengningssertifikat for teknisk sprengning. Gyldig legitimasjon som bekrefter dette, og opplæring fra Wyssen Avalanche Control er også påkrevd. Videre er det svært viktig at personalet har den relevante utdanningen og erfaringen når det gjelder risikovurdering, planlegging samt vurdering av skredfaren. Spesielt restrisiko, fjernutløsning av skred og skred som kan bli større enn ventet må vurderes nøye.

Transport

Når det gjelder helikoptertransport med fulladet magasin, må helikopterfirmaet ha tillatelse til flygning av sprengstoff. Avhengig av land må det foreligge tillatelse fra luftfartsmyndighetene for de relevante flyrutene.

Flyruter

Helikopterrutene som brukes til å frakte magasinene fra snøskredtårnene, må velges slik at det fra lasteplassen til snøskredtårnet alltid og i alle retninger er en avstand på minst 500 m til personer som ikke direkte deltar i operasjonen.
Direkte overflyging av bebodde områder, trafikkerte gater og tekniske anlegg med personer (f.eks. kabelbaner, fjellrestauranter og reléstasjoner) samt skiløyper som det er folk i, er forbudt.

Oppbevaring

Tillatelse til oppbevaring av sprengstoff: For hvert sted der det skal stå et snøskredtårn, må byggherren ha tillatelse fra de relevante myndighetene til oppbevaring av sprengstoff i magasinet for bruksperioden til snøskredtårnet.

Grunnlag for snøskredkontroll

Teoretisk og praktisk erfaring med snøskreds oppbygning vinterstid, har vist at en detonasjon over snødekket gir de beste resultatene med tanke på restrisiko for nye skred. Sprengstoffet som brukes, bør føre til relativt høy detoneringshastighet og nå stort gassvolum.
Omfattende forsøk viser at sprengstoff med de ovennevnte egenskapene, posisjonert over snødekket, har størst effektiv radius. De følgende tabellene fra melding nr. 53/1996 fra Institutt for snø- og skredforskning, SLF Davos, viser de omtrentlige effektive radiene ved tørr snø med ulike størrelser på sprengladningene i forskjellig posisjon i forhold til snøoverflaten.

For å teste og sikre et løsneområde for skred på en effektiv måte, må hele det potensielle løsneområde utsettes for en ekstra belastning (f.eks. vis en detonasjon). Dette for å kunne trigge «hotspots» (svært svake punkter) i løsneområdet. En akseptabel restrisiko etter en sprengning kan bare oppnås når slike «hotspots» blir utsatt for en ekstra belastning med tilstrekkelig høy deformasjonshastighet (= høy detonasjonshastighet).

Last Ned «Guidelines for Artificial Release of Avalanches» (EN)

Last Ned «Grunnlag for snøskredkontroll»

DETONASJONSHØYDE LADNINGSSTØRRELSE EFFEKTIV RADIUS TIL FOREBYGGING AV NATURLIG UTLØSTE SKRED EFFEKTIV RADIUS TIL FOREBYGGING AV SKRED SOM KAN LØSES UT AV EN ENKEL SKIKJØRER
Sprengning over snøen  (+3 til 3.5 m) 4 til 5 kg 120 til 130 m 70 m
Sprengning over snøen (+2 til 2.5 m) 1.5 til 2.5 kg 80 til 90 m 50 m
Sprengning over snøen (ca. +1 m) 4 til 5 kg 80 til 90 m 50 m
Sprengning over snøen (ca. +1 m) 1.5 til 2.5 kg 60 til 70 m 35 til 40 m
Sprengning på overflaten 4 til 5 kg 50 til 60 m 30 til 35 m
Sprengning på overflaten 4 til 5 kg 50 til 60 m 30 til 35 m
Sprengning i snøen (ca. -0.2 m) 1.5 til 2.5 kg 40 m 25 m
Sprengning i snøen (ca. -0.2 m) 1.5 til 2.5 kg 25 m 15 m
Sprengning i snøen (-0.7 m) 1.5 til 5 kg 10 m 5 til 10 m
Granatkaster 12 cm (0 m) 3 kg 40 m
RFK (rekylfri kanon) 8.4 cm 0.7 kg 20 til 25 m 10 til 15 m
Granatkaster 8.1 cm (0 m) 0.6 kg 15 til 20 m 10 m

Kilde: SLF-melding nr. 53

Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK