Snøskredtårn med manuell påfylling. Pålitelig system til forebyggende snøskredkontroll for lett tilgjengelige løsneområder.

Systemets oppbygning og funksjoner

 • Anlegget styres via Wyssen Avalanche Control Center WAC.3®
 • Tårnet fastmonteres i løsneområdet
 • Det kan brukes 6 ladninger, hver med 4-5 kg sprengstoff
 • Påfylling foretas manuelt ved å klatre opp en stige på tårnet
 • Strømforsyning skjer via solcellebatterier
m-spm-kitzsteinhorn-0
 • Ved utførelse av snøskredkontroll slippes en ladning ned fra magasinet
 • I fallet aktiveres to tennsatser på ladningsbeholderen
 • Ladningen blir hengende i tauet over snøen og detonerer etter en tidsforsinkelse
 • Detonasjonshøyden er justerbar når ladningen settes sammen

Magasin

Solcellepanelene er montert utvendig på magasinetsammen med antennen og en varsellampe. Inni magasinet, beskyttet mot vær og vind, finner vi slippmekanisme, elektronikk og 6 klargjorte sprengladninger. Den kompakte konstruksjonen gjør systemet svært driftssikkert.

Ladningsbeholder

Akkurat som for snøskredtårnet består sprengladningen av en plastkapsel med to forhåndsmonterte anslagstennere av typen SZ 83, armert med 4-5 kg sprengstoff. Sprengstoffet, opphengstauet og plastkapslene settes sammen på stedet av operatøren. Kunden kan kjøpe sprengstoffet og alle andre pyrotekniske elementer direkte fra de aktuelle leverandørene. Opphengstau og plastkapsler kjøpes av Wyssen. Plasten er laget av et biologisk nedbrytbart stoff.

Download Foundation manual (EN)

Last ned produktdataark:

Fordeler

 • Sprengning over snøen med stor ladning (Effektiv rekkevidde på opptil 260 m i diameter)
 • Enkelt og gunstig alternativ til Wyssen snøskredtårn LS12-5
 • Styring via WAC.3® som for snøskredtårn LS12-5
 • Fjernstyring sørger for væruavhengig og rask bruk
 • Ingen personer i fareområdet

Effekt

Effektiv snøskredkontroll oppnås best ved detonering av en kraftig sprengladning på riktig sted, til riktig tid.

Fra operatørens synspunkt må et system for snøskredkontroll være svært driftssikkert og effektivt, samt enkelt å betjene og vedlikeholde. Installasjoner i høytliggende, alpint terreng må være så enkelt som mulig, og inngrepet må være skånsomt. Wyssen snøskredtårn oppfyller disse kravene på en god måte.

Minimal restrisiko takket være maksimal effekt

 • Detonering av stor ladning (4-5 kg) over snødekket gir maksimal effekt over et område på opptil 260 m i diameter
 • Det er bevist at sprengstoff med høyfrekvent, N-formet trykkbølge fører til størst effekt på snødekket, særlig i større avstand fra detonasjonspunktet
 • Mulighet for å plassere anlegget på et høyereliggende sted samt et høyt oppheng av ladningen muliggjør at det også oppstår en effekt på steder som ligger i skyggen av trykkbølgen (i korridorer, bak høyder i terrenget)
 • Utløsning av små snømengder er mulig, på grunn av god effekt of stor rekkevidde.
 • Det er en svært god stabilitetstest for vurdering av den lokale skredfaren

Maksimal driftssikkerhet

 • Ingen kritiske og bevegelige deler er utsatt for vær og vind
 • Med strømforsyning via solceller eller vindgenerator er det ikke nødvendig med sårbare tilførselskabler i terrenget

Redusert stengning på grunn av hurtig utførelse av snøskredkontroll, døgnet rundt i all slags vær

 • Fjernstyring sørger for væruavhengig og rask bruk
 • Svært rask tilgang og mulighet for gjennomføring av snøskredkontroll
 • Stengningstiden er redusert til maksimalt 30 minutt
 • Opprydningsarbeidet er minimalt grunnet hyppig utløsning av mindre skred med korte skredløp

Maksimal kostnadseffektivitet

 • Lave investerings- og driftskostnader sammenlignet med permanente byggverk til skredsikring som tunneler, skredvoller eller overbygg.
 • Svært lave driftskostnader på grunn av systemkonseptet
 • Skader på infrastruktur unngås som følge av utløsning av små skred
 • Samfunnsøkonomisk lønnsomt da stengningstiden pga. skredfare blir redusert

Høy sikkerhet for betjeningspersonalet

 • Høy sikkerhet for personalet
 • Klargjøring av ladningene skjer i beskyttede rom

Svært miljøvennlig på grunn av minimalt naturinngrep

 • Bygging av fundament krever bare 1 m2
 • Kort byggetid i terrenget forenkler planlegging og iverksetting, samt fører til minimal slitasje
 • Sprengning over bakken hindrer skader på vegetasjonen
 • Tilbakeføring til det naturlige miljøet kan skje uten problemer

Alt i en online platform

Brukerportalen Wyssen Avalanche Control Center WAC.3®

Den nyeste generasjonen programvare med tilsvarende maskinvare for styring, overvåkning og dataarkivering av Wyssen snøskredtårn LS12-5, detekteringssystemer og vaerstasjoner.

wac.3_klein
 • Enkel, nettbasert brukerplattform
 • Stedsuavhengig utførelse av snøskredkontroll med bruk av PC, smarttelefon eller nettbrett.
 • Mulighet for detonering av flere snøskredtårn på en gang er tidsbesparende.
 • Oversiktlig visning av skredtårn satt sammen etter skredsoner. Funksjoner som RACS, værdata, skreddeteksjon etc.
 • Tilgjengelig og oppdatert system takket være konstant overvåking av systemstatus og funksjoner
 • Automatisk alarmering ved systemfeil
 • Automatisk dokumentasjon og arkivering av data til hjelp ved beslutningstaking, og benyttelse av innsamlet data
 • Mulighet for radiokommunikasjon sikrer forbindelse ved bortfall av nettverk.
 • Flere tilleggstjenester kan tilbys (f.eks. utendørs temperatur)

Sikkerhetsforskrifter

Personale

For å betjene anlegget og klargjøre ladningene er det bare tillatt å bruke personer som har offisielt godkjent sertifikat for teknisk sprengning. Gyldig legitimasjon som bekrefter dette, og grundig opplæring fra Wyssen Avalanche Control AG er også påkrevd. Det er også svært viktig at personalet har opplæring og erfaring når det gjelder snøskredfare, risikovurdering, planlegging og implementering av tiltak, samt vurdering av sekundærskred og skred som kan bli større enn ventet.

Oppbevaring

Tillatelse til oppbevaring av sprengstoff: For hvert sted der det skal stå et snøskredtårn, må byggherren ha tillatelse fra de relevante myndighetene. Sprengstoffet oppbevares i bruksperioden i magasinet i snøskredtårnet.

Grunnlag for utførelse av snøskredkontroll

Teoretisk og praktisk erfaring med snøskredets oppbygning vinterstid, har vist at en detonasjon over snødekket gir de beste resultatene med tanke på restrisiko for nye skred. Sprengstoffet som brukes, bør føre til relativt høy detoneringshastighet og nå stort gassvolum.
Omfattende forsøk viser at sprengstoff med de ovennevnte egenskapene, posisjonert over snødekket, har størst effektiv radius. De følgende tabellene fra melding nr. 53/1996 fra Institutt for snø- og skredforskning, SLF Davos, viser de omtrentlige effektive radiene ved tørr snø med ulike størrelser på sprengladningene i forskjellig posisjon i forhold til snøoverflaten.

For å teste og sikre et løsneområde for skred på en effektiv måte må hele det potensielle løsneområde utsettes for en ekstra belastning (f.eks. en detonasjon). Dette for å kunne trigge «hotspots» (svært svake punkter) i løsneområdet. En akseptabel restrisiko etter en sprengning kan bare oppnås når slike «hotspots» blir utsatt for en ekstra belastning med tilstrekkelig høy deformasjonshastighet (= høy detonasjonshastighet).

Last Ned «Guidelines for Artificial Release of Avalanches» (EN):

Last Ned «Grunnlag for snøskredkontroll» (EN):

DETONASJONSHØYDE LADININGSSTØRRELSE EFFEKTIV RADIUS TIL FOREBYGGING AV NATURLIG UTLØSTE SKRED EFFEKTIV RADIUS TIL FOREBYGGING AV SKRED SOM KAN LØSES UT AV EN ENKEL SKIKJØRER
Sprengning over snøen (+3 til 3.5 m) 4 til 5 kg 120 til 130 m 70 m
Sprengning over snøen (+2 til 2.5 m) 1.5 til 2.5 kg 80 til 90 m 50 m
Sprengning over snøen (ca. +1 m) 4 til 5 kg 80 til 90 m 50 m
Sprengning over snøen (ca. +1 m) 1.5 til 2.5 kg 60 til 70 m 35 til 40 m
Sprengning på overflaten 4 til 5 kg 50 til 60 m 30 til 35 m
Sprengning på overflaten 4 til 5 kg 50 til 60 m 30 til 35 m
Sprengning i snøen (ca. -0.2 m) 4 til 5 kg 40 m 25 m
Sprengning i snøen (ca. -0.2 m) 1.5 til 2.5 kg 25 m 15 m
Sprengning i snøen (-0.7 m) 1.5 til 5 kg 10 m 5 til 10 m
Granatkaster 12 cm (0 m) 3 kg 40 m
RFK (rekylfri kanon) 8.4 cm 0.7 kg 20 til 25 m 10 til 15 m
Granatkaster 8.1 cm (0 m) 0.6 kg 15 til 20 m 10 m

Kilde: SLF-melding nr. 53

Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK