Wyssen Risk Solutions

Totalløsning for Snøskredsikring

Din partner for totalløsninger
og risikostyring av skredfare

Sikring mot snøskred krever kunnskap og ressurser. Behov for sikringstiltak må identifiseres og planlegging med risikoanalyse, kostnads-/effektivitetsanalyse må gjennomføres. Det må velges passende system for snøskredkontroll, og det må utarbeides et sikkerhets- og kommunikasjonskonsept med godkjenningsprosedyrer. I realiseringsfasen dreier det seg om å finansiere og implementere tiltakene. Entreprenører og leverandører tildeles oppdrag, anskaffelse, installasjon og igangsetting av anleggene. Det må organiseres skolering av en skredfaglig avdeling som vil drifte anlegget. Driftsfasen vil bestå av datainnsamling, situasjonsanalyse med risikovurdering og midlertidige sikringstiltak som avsperring, evakuering, snøskredkontroll og oppheving av tiltakene. Omfattende dokumentasjon og datainnsamling er nødvendig for å kunne kvalitetssikre og dokumentere besluttningsgrunnlaget. Vedlikehold og reparasjon av systemene krever høy kompetanse og kunnskap om produktene.

Dette er store og krevende oppgaver som kan virke vanskelige å gjennomføre. Wyssen Risk Solutions kan tilby totalløsninger for skredsikring. Vi setter sammen et team av fagfolk med lang erfaring i faget, og som kjenner de lokale forholdene. Sammen vil disse utføre oppgavene og øke sannsynligheten for at menneskeliv eller verdier ikke går tapt.

Wyssen Risk Solutions, din partner for totalløsninger og risikostyring av skredfare. Vi tilbyr forskjellige moduler og setter sammen et individuelt tilbud som passer behovet.

wyssen-risk-solutions-field
wyssen-risk-solutions-field3
wyssen-risk-solutions-field2
wyssen-risk-solution-pyramide_no

Last ned produktdataark:

Våretjenester

Teknisk utstyr

Systemer for snøskredkontroll, værstasjoner, detekteringssystemer, service

Drift av anleggene

Etterfylling, transport, lagring

Betjening av anleggene

Utførelse av snøskredkontroll

Skredfaglig avdeling

Utarbeidelse av snøskredvarsel stengning, dokumentasjon

Finansiering

Anlegg og drift

Planlegging

Utarbeiding av et individuelt konsept for ditt område

Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK