Vinteren 2015/16 tok Wyssen Norge AS for første gang i bruk konseptet Wyssen Risk Solutions i forbindelse med en lokal skredvarslingstjeneste. Wyssen var leid inn som underleverandør i samarbeid med det norske selskapet Skred AS. Prosjektene er utført i Sørfjorden i Nordland og i Romarheimsdalen i Hordaland.

1. desember 2016 ble det første, større veisikringsprosjektet ved hjelp av snøskredkontroll iverksatt på FV53 mellom Tyin og Årdal. 14 Wyssen snøskredtårn ble installert og driftet gjennom vinteren. Som underleverandør til Statens Vegvesen har Wyssen Norge sørget for daglig skredvarsling og gjennomføring av snøskredkontroll på veistrekningen. Dette resulterte i ingen naturlig utløste skred på vei mens veien var åpen for ferdsel i løpet av vinteren. Stengning på grunn av skredfare har også blitt sterkt redusert denne vinteren.

 

Ny plattform for lokal skredvarsling

For å drive en god snøskredvarsling med utarbeidelse av prognoser kreves det kvalifisert personell, pålitelige arbeidsprosesser, relevante og nøyaktige data og en komplett dokumentasjon. Til dette formålet har firmaene Wyssen Avalanchcontroll AG, Skred AS og AlpSolut i fellesskap utviklet en plattform som påser at prosessene følges daglig og at samtlige data og beslutninger kvalitetssikres og dokumenteres.

Et av oppdragene foregår i Nordland der byggeplassen for et vannkraftprosjekt skal beskyttes. Oppdrag nummer to foregår i Hordaland der det våren 2015 gikk et stort skred fra en isbre. Dette rammet E39 og traff 2 biler. Nå bygges det en skredvoll for å beskytte veien, og da blir naturligvis også byggeplassen utsatt for skredfare.

I begge prosjektene gjelder det å øke sikkerheten for arbeidstakerne om vinteren og unngå unødvendig
stengning av anleggsområdet. Derfor fikk Skred AS sammen med Wyssen Norge AS som underleverandør i oppdrag å utarbeide en daglig skredfarevurdering. Denne tjenesten har hjulpet begge kundene med å holde den
planlagte fremdriftsplanen og samtidig ivareta sikkerheten til arbeidstakerne.

Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK