Sikkerhet for opptil 30 000 personer per dag

Zermatt, en av de mest populære skidestinasjonene i Alpene, velger Wyssen når det kommer til sikring mot snøskred. På innfartsåren til Zermatt er det over 30 skredbaner som utgjør en risiko for veien og jernbanelinjen. Strekningen benyttes av opptil 30 000 personer per dag, og det kreves særdeles god organisering for å sikre de reisende. Bruno Jelk, som er kjent fra flere redningsaksjoner i Himalaya og rundt Matterhorn, har her utviklet en svært profesjonell skredsikringsgruppe.

Til å vurdere sannsynligheten for skred har sikringsgruppa tilgang til forskjellige automatiske vind-, snø- og værstasjoner for å kunne vurdere hvilke tiltak som skal settes inn. Sammen med erfaringer og tydelige prosedyrer, gjøres fortløpende vurdering av situasjonen og eventuell implementering av sikringstiltak, som snøskredkontroll, stengning eller evakuering.
Skredsikringsgruppa opererer i en rådgivende funksjon for veimyndighetene og banemesteren. Beslutningene om stenging og åpning av trafikk på veiene må til syvende og sist tas av disse.

Alle innhentede data, beslutninger og forslag til tiltak blir registrert av skredsikringsgruppa.

Siden 2004 har skredsikringsgruppa hatt fjernstyrte Wyssen snøskredtårn til disposisjon i ulike løsneområder, og utført snøskredkontroll. Siden snøskredtårnene står klar til bruk, kan det unngås skader på trafikk og mennesker i Mattertal. Dette lykkes takket være den optimale driften av anleggene, og på grunn av påliteligheten og effekten til Wyssen snøskredtårn. Hyppig utløsning av små skred er nøkkelen, og snøskredkontroll utføres allerede ved nysnømengder på 20 – 30 cm.

Zermatt 20131230.5
Lawinensprengung 06.01.2008 007

Også skidestinasjonen Zermatt satser på snøskredtårnene til Wyssen. Vinteren 2016/17 vil det allerede være 40 Wyssen-anlegg som skal brukes til å sikre gjestene i skiløypene.
Takket være oppdateringen av snøskredtårnene til den nyutviklede brukerportalen WAC.3 som kom i 2015, kan snøskredkontroll utføres raskere. Dette er en svært viktig, for i perioder med økt snøskredfare det høy aktivitet hos skredsikringsgruppa. Da er det svært viktig at systemene er pålitelige og kan tas raskt i bruk. Presset på skredsikringsgruppa for å åpne skiløypene er stort, og da må man kunne stole på hjelpemidlene.

Påkjenningen på anleggene som følge av vær og vind er svært store i Zermatt og Mattertal. Anleggene befinner seg i høyder på over 3000 m over havet og i et svært utsatt fjellterreng.

Related Projects
Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK